Referanser

"Vinteren 2011 og 2012 hadde jeg gleden av å delta på Fjelloramas tur på ski, med pulk og telt over Finmarksvidda. En strålende tur i sol, vind og kulde godt ledet av Philip Toney. Alt arrangement fungerte utmerket fra flyreise til transport som ventet i Alta og god velkomst på hotell i Karasjok. Og ikke minst trygghet med gode forberedelser av prosjektet i forkant, velfungerende telt og sikker navigering underveis. Fantastiske naturopplevelser og godt sosialt samhold. Blir gjerne med på nye turer med Fjellorama!"

- Solveig Grennes, deltaker, Finnmarksvidda 2011 og 2012


"Som jeg sa på kurset, var jeg svært fornøyd, nesten overraskende fornøyd til tross for høye forventninger. Jeg hadde forventet å lære å gå på bre i små taulag, men jeg lærte så mye mer. Mye av pensumet og prinsippene vi lærer er noe jeg kommer til å ta med meg videre også utenfor breen. Dette var min inngangsbillett for brevandring i små taulag, men også bratt alpinisme vinterstid. Innspirerende instruktør med høyt ferdighetsnivå."

- Øistein Bjørhei, kursdeltaker, brekurs for tomannstaulag 2013


"Dette var en stor opplevelse som ble ledet på en profesjonell måte, der sikkerhet, timing, god; ledelse, struktur, informasjon, samt fokus på gruppedynamikk var toneangivende for hele turen. Tusen takk for en tøff opplevelse!"

- Erling Hvidsten, deltaker Finnmarksvidda 2013


"Kurset ga meg en grunnleggende og god innføring i forståelse av bre og hvordan man skal bevege seg på dem. Jeg opplevde kurset som svært praktisk rettet da vi stort sett var på breen. Kursholder hadde god erfaring og terpet på rutinene til vi alle kunne det."

- Eivind Andreassen, kursdeltaker, brekurs 2012


"Et skredkurs som jeg vil anbefale alle, kjempebra teori og praksis. Etter dette fikk jeg et bredere syn på sikkerhet."

- John Arvid Nilsen


Om medguide Hans Martin Aanestad i Fjellorama:
"Syntes Hans tok rollen som guide på en tilfredsstillende på. Verdt å trekke frem en situasjon andre natten da Hans ordnet med varmflasker til meg, når jeg følte meg kald."

- Marius Berger, deltaker Finnmarksvidda 2013


"Under Fjellsportkurset for mitt firma Klatrekompaniet/ Utlevelser trengte jeg en kompetent person som var kjent i den alpine delen av Jotunheimen. Både jeg (som medinstruktør under kurset) og deltagerne er meget fornøyd med Philip, hans håndlag med mennesker, kunnskap om bre og fjell under kursuken. Han er en instruktør som gir deltagerne mer kunnskap enn det man kan forvente seg, i tillegg til at han med sitt sosiale vesen lager en god stemning på tur og under instruksjon. Han er selve motstykket til en sær fjellmann. Jeg kan trygt anbefale han som instruktør og kursholder til både deltagere på kurs og aktører som ønsker engasjere han."

- Lars Helgaker, eier og instruktør i Klatrekompaniet og Utlevelser - Utendørs opplevelser