Om Fjellorama

Fjellorama drives og eies av friluftsentusiast Philip Toney som er godkjent NF/UIAA fjellkursleder. Se egen CV. Alle våre veiledere er godkjent i henhold til NFs nasjonale standard.

Fjellorama begynte som en idé allerede i 2008. Første organiserte tur var fra hytte til hytte i Jotunheimen sommeren 2009. Siden den gang har Fjellorama utviklet seg i et forrykende tempo og omfatter kursing og føring i hele Norge. I 2011 begynte vi med skiekspedisjoner over Finnmarksvidda, som nå er et fast årlig opplegg. I dag holdes brekurs, klatrekurs, fjellsportkurs, skredkurs og føringer i bratt, glatt og øde terreng. Foretaket frilanser også mye for andre aktører i det norske fjellsportmarkedet.

Fjellorama er godkjent NF-arrangør i alle disipliner. Som arrangør anerkjenner vi NF som et svært respektabelt kvalitetstempel og ser på det som en ære å få holde kurs og arrangementer under denne paraplyen. Norsk Fjellsportforum (NF) er et faglig samarbeidsforum for kursarrangører og organisasjoner med aktiviteter på bre, klatrefjell og innen bratt vinterfriluftsliv som virkefelt.

Fjellorama har fokus på kompetanseformidling av høy kvalitet. Kursene er lagt opp slik at de stimulerer til videre egenutvikling i fjellet. Vi holder kurs med små grupper slik at utbyttet maksimeres og at vi får nær dialog mellom deltaker og instruktør. Vi ønsker at våre deltakere skal sitte igjen med nye, større perspektiver og evne til å reflektere over momenter som sikkerhet og opplevelsesmangfold.

Fjellorama har et verdibassert og moderne preg. Vi har miljøfokus og læringsfokus der norsk friluftstradisjon legges til grunn, men med nyutviklede elementer fra alpene.